STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

31 maja czterech uczniów naszego gimnazjum wyjechało do Warszawy, aby wziąć udział w XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wcześniej jednak Bartek Trzos wraz z Michałem Kryszczyńskim oraz Mateusz Wasilkowski i Grzegorz Hansel realizowali projekty, w których rozpowszechniali wiedzę o lokalnych bohaterach. Udział w posiedzeniu był więc zasłużoną nagrodą, biorąc pod uwagę szczególnie fakt, że chłopcy zakwalifikowali się na nie ex aequo z drugim najwyższym wynikiem w województwie.


Po dotarciu do stolicy organizatorzy zabrali młodych posłów na wycieczkę do tych mniej znanych miejsc pamięci, takich jak powojenna siedziba NKWD czy krzyż upamiętniający Rzeź Pragi. Wieczór natomiast przeznaczono na przygotowania poprawek do uchwały.
W Dzień Dziecka, wcześnie rano uczestnicy sesji udali się do gmachu Sejmu RP. Zanim rozpoczęło się posiedzenie plenarne, młodzi posłowie mieli czas na zapoznanie się z programami działających partii politycznych oraz porozmawianie z dorosłymi parlamentarzystami. Następnie, po powitaniu młodzieży przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, zaczęło się posiedzenie, podczas którego dyskutowana była uchwała dotycząca dekomunizacji i upamiętniania bohaterów lokalnych. Na zakończenie została ona przyjęta przez Sejm przytłaczającą większością głosów.
Chłopcy przyznają, że możliwość wcielenia się w posłów stanowiła dla nich niesamowitą przygodę i niezapomniane doświadczenie. "Szkoda, że tylko raz można wziąć udział w tym projekcie." -stwierdził Mateusz. "Może jednak w niedalekiej przyszłości będę mieć szansę zasiąść ponownie w ławach poselskich." -dodaje Bartek, który swoją przyszłość wiąże właśnie z polityką.

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework