Sobieskiego 10a,   Nadbrzeżna 12
43-300 Bielsko-Biała

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

17 października odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Wśród nowo wybranych radnych znalazł się jeden z uczniów naszego liceum, Bartłomiej Trzos. Podczas inauguracyjnej sesji Sejmiku obecni byli m.in. Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu, Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Borys Budka, poseł na Sejm.


Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości miał miejsce wybór członków komisji skrutacyjnej, która miała odpowiadać za przeprowadzenie wyborów do prezydium Sejmiku. Zgłosiwszy się, Bartłomiej Trzos został przewodniczącym tejże komisji. Następnie w tajnym głosowaniu wyłonieni zostali członkowie prezydium: Michał Kubis (przewodniczący), Bartłomiej Maksymowicz, Victoria Węgrowska i Dominik Janus (wiceprzewodniczący) oraz Kinga Mak (sekretarz).
Podczas następnej sesji planowane jest powołanie komisji Sejmiku, w których pracę Bartłomiej planuje się zaangażować.
Życzymy mu powodzenia w sprawowaniu powierzonej mu funkcji i reprezentowaniu młodzieży województwa śląskiego.

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework