STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

Z dumą informujemy, iż już pod koniec kwietnia nasi reprezentanci w Młodzieżowej Radzie Miasta- Julia Martyniewicz i Bartek Trzos- wezmą udział w organizowanym przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej wyjeździe do Niemiec. Jego celem jest umożliwienie młodym bielszczanom udziału w konferencji młodzieży, integracja młodych Europejczyków, zapoznawanie ich z kulturą i historią miast i krajów, które uczestniczą w przedsięwzięciu oraz kształtowanie wrażliwości na przejawy nietolerancji i krzywdy.

Udział w tej inicjatywie jest tym większym sukcesem, iż w gronie sześciorga uczestników znalazło się dwoje uczniów naszego LO, co napawa nas radością i motywuje do dalszej pracy.

Julce i Bartkowi, życzymy udanego wyjazdu!

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework