STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

Creative English Learning - Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe

 

W wielu krajach Afryki dzieci są niedożywione, chore i zaniedbane. Mieszkają w prymitywnych domach z gliny, blachy i tektury. Wiele umiera przedwcześnie. Nauka dla afrykańskich dzieci to jedyna szansa na wyjście z kręgu biedy i bezradności. Jednakże, większość z nich nie posiada odpowiednich warunków do nauki. Poważny problem stanowi brak przyborów szkolnych oraz ubrań.

JUŻ DZIŚ MOŻEMY IM POMÓC!

Organizujemy zbiórkę przyborów szkolnych, ubrań, butów oraz pieniędzy na przesyłkę zgromadzonych darów, które zostaną przekazane bezpośrednio dyrektorowi Best Quality International School w Ghanie- Kolaniemu Manemongue Lari podczas jego wizyty w naszej szkole początkiem listopada.

Współpraca z dyrektorem Best Quality International School w Ghanie rozpoczęła się po opracowaniu autorskiego programu zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Nadrzędnym celem programu jest nawiązanie i rozwijanie międzykulturowego partnerstwa między szkołami, co ma umożliwiać dzieciom rozwijanie kompetencji społeczno - emocjonalnej i międzykulturowej oraz zdobywanie wiedzy na temat kultury i problemów świata współczesnego, a także sposobów ich rozwiązywania. Postępy naszej współpracy można śledzić na stronie:

creativelearning-ewarekus.blogspot.com

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework