STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

W naszej szkole działają dwa koła teatralne - Scenka w klasach 4-6 i Dzieciaki za kurtyną w klasach 1-3. Oba zespoły reprezentowały nas w Szkolnych Igraszkach Teatralnych w Kamienicy. Scenka - prowadzona przez pana Kamila Leśniewskiego - wystawiła bardzo zabawną opowieść o sporze między ptakami pod tytułem Dziób w dziób, zaś Dzieciaki za kurtyną - pod kierunkiem pani Justyny Zontek oraz pana Włodzimierza Pohla - zaprezentowała sztukę zatytułowaną Usterka. Mimo uznania ze strony publiczności tym razem nie udało się wywalczyć żadnego trofeum, za to nasi młodzi aktorzy mieli okazję zadebiutować na prawdziwej scenie i zdobyć cenne doświadczenie teatralne. Gratulujemy obu zespołom świetnych występów.

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework