STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

W czwartek 06.04.2017 r. uczniowie klasy 4b wraz z wychowawcą wzięli udział w ogólnopolskiej akcji proekologicznej ‘Listy dla Ziemi’ organizowanej przez stowarzyszenie ‘Arka’. Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Ważnym elementem akcji jest przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez informowanie uczestników o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych. Happening odbywał się w Bielsku-Białej na placu Chrobrego. Uczniowie układali ogromne eko-puzzle, wymyślali hasła ekologiczne i oglądali film w kinie zasilanym energią pochodzącą z pedałowania podczas jazdy na rowerze. Dzieci otrzymały koszulki propagujące akcję. Uczniowie chętnie udzielali wywiadów dla Radio Bielsko i CCM oraz byli bohaterami reportażu przygotowanego przez TV Katowice dla “Aktualności”.

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework