STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

4 września, w poniedziałek, o godz.10.30 w Bielskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, w którym uczestniczyli uczniowie klas 0-VII naszej szkoły, rodzice oraz Dyrekcja i grono pedagogiczne.
Po przemówieniu powitalnym, które wygłosiła Pani Dyrektor Magdalena Klimczak, na scenę poproszone zostały najmłodsze Kopalinki – uczniowie klasy „0” wraz z opiekunką grupy, p. Patrycją Sroką. Każde z dzieci otrzymało słodki upominek, a wszyscy zgromadzeni w BCK-u gromkimi brawami dodali otuchy zerówkowiczom.


Następnie klasy młodsze zaprezentowały spektakl S. Mrożka „Polowanie na lisa” oraz rozśpiewały początek roku szkolnego piosenką o...szkole. Warto dodać, że dzieci zostały przygotowane do spektaklu przez p. Marcelinę Piechotę, Justynę Zontek oraz p. Włodzimierza Pohla. Przedstawienie spotkało się z wielkim aplauzem publiczności.
Po emocjach teatralnych przyszedł czas na chwile pełne wzruszenia
i emocji. Pierwszoklasiści Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Kopalińskiego zostali poproszeni na scenę (klasa I a z wychowawczynią p.Marceliną Piechotą, natomiast klasa Ib – z p.Barbarą Barzyczak), gdzie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Pani Dyrektor Magdalena Klimczak odczytała słowa uroczystej przysięgi, które powtórzyli uczniowie klas I. Każdy został dotknięty w ramię specjalnym ołówkiem, otrzymał piękną czapkę żaka,
a także dyplom poświadczający przyjęcie w grono uczniów naszej szkoły oraz róg obfitości, wypełniony po brzegi słodyczami. To był na pewno ogromnie ważny moment dla wszystkich pierwszoklasistów.
Na zakończenie uroczystości pani Dyrektor podała najważniejsze informacje organizacyjne, dotyczące najbliższych dni i miesięcy, a następnie nadszedł najbardziej odpowiedni czas, by rok szkolny 2017/2018 oficjalnie uznać za otwarty!

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework