STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

Taki tytuł nosił koncert, w którym uczestniczyli uczniowie klas 4-7. Bielskie Towarzystwo Muzyczne zaprosiło nas do wysłuchania pieśni, które od lat towarzyszą polskim uroczystościom państwowym. Muzyczną podróż rozpoczęliśmy od wysłuchania “Bogurodzicy”, a zakończyliśmy ją wspólnym odśpiewaniem “Mazurka Dąbrowskiego”. Solistce - p. Joannie Jatkowskiej - towarzyszył pianista Janusz Kohut oraz wiolonczelistka Urszula Mizia.

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework