STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

Ogólne informacje:

Testy YLE mają trzy stopnie trudności: Starters, Movers, Flyers. Są one przeznaczone dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zostały tak skonstruowane, aby zacząć od uczenia się prostych wyrazów i zwrotów, a w kolejnych etapach poznać coraz to bardziej rozbudowany i trudniejszy język.

Budowa testów:

 • czytanie i pisanie,

 • rozumienie ze słuchu,

 • mówienie (egzamin prowadzi egzaminator z zewnątrz przeszkolony przez ESOL Cambridge).

Znaczenie egzaminów:

 • Testy mają zasięg międzynarodowy - zdający na całym świecie są egzaminowani według tych samych zasad i otrzymują takie same certyfikaty Cambridge (Cambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages).

 • Każdy zdający otrzymuje certyfikat (nie ma możliwości niezdania egzaminu). Z każdej części egzaminu: słuchania, pisania, czytania i mówienia można uzyskać maksymalnie po 5 tarcz (punktów), co daje wynik 15 tarcz. Liczba ta pokazuje, w jakim stopniu dziecko opanowało język. Certyfikat jest także motywacją do dalszej pracy nad językiem angielskim.

 • Tematy dostosowane są do wieku dzieci i są związane z ich światem. Są dobrą zabawą, ponieważ część zadań polega na rysowaniu, kolorowaniu i rozmowie z egzaminatorem,

 • Testy są wiarygodne, ponieważ sprawdzają je egzaminatorzy Cambridge,

 • Egzamin odbywa się w szkole we wcześniej ustalonym terminie z ośrodkiem egzaminacyjnym,

 • Egzaminy są również dostosowane dla dzieci z dysfunkcjami (dysleksja, dysgrafia).

 Następny etap:

 • W zależności od stopnia znajomości języka angielskiego, uczeń może przystąpić do kolejnych egzaminów KET i PET. W dalszym etapie nauki można przystąpić do egzaminów FCE, CAE oraz CPE - są to międzynarodowe certyfikaty dla młodzieży i dorosłych.

Same zalety:

 • Zdobywanie kolejnych certyfikatów Cambridge pomaga uczniom opanować techniki zdawania egzaminów oraz radzenie sobie ze stresem. Daje to dzieciom większe poczucie pewności i wiarę we własne możliwości. Jest to również świetny sposób, aby dobrze opanować język.

 • Do egzaminów dzieci przystępują za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w szkole na lekcjach języka angielskiego. Na tej podstawie dzieci mogą przystąpić do egzaminu na danym poziomie.

Dodatkowe informacje można również otrzymać u nauczycieli języka angielskiego Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. Kopalińskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promocyjnego:

Przydatne linki:

http://www.cambridgeesol.org/exams/search/exam-search-young-learners.html

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework