STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

Wybierając naszą szkołę, uczniowie najczęściej mają ambitne plany na przyszłość, niejednokrotnie związane ze studiami za granicą lub na prestiżowych uczelniach w kraju. Usiłując im dopomóc, szkoła oferuje szeroką gamę fakultetów, które umożliwiają kompleksowe przygotowanie się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Od września 2012 roku, czyli od czasu obowiązywania nowej podstawy programowej uczniowie naszego liceum realizują co najmniej dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym. Jeden z nich- obowiązkowy dla wszystkich język angielski w wymiarze 10 godzin tygodniowo - prowadzony jest od klasy pierwszej. W klasie drugiej uczniowie rozpoczynają realizację wybranego drugiego przedmiotu „rozszerzonego”. Dodatkowo każdy uczeń może uczęszczać na wybrane przez siebie fakultety, dokonując ich wyboru przez pryzmat planów na przyszłość i zdawanych na maturze egzaminów. 

Zajęcia fakultatywne realizowane są w małych grupach (często nawet jednoosobowo), w wymiarze dwóch godzin tygodniowo z takich przedmiotów jak: historia, wos, historia sztuki, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, języki obce. Fakultety z matematyki i języka polskiego realizowane są od klasy pierwszej, pozostałe od klasy drugiej.

Dodatkowo już od klasy pierwszej zwiększona zostaje ilość godzin języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym w stosunku do wymaganych przez ministerstwo- do 5 (język polski) i 4 godzin tygodniowo (matematyka). 

Ten optymalny model gwarantuje doskonałe przygotowanie do czekających absolwentów egzaminów, a jednocześnie pozwala uczniom w ramach jednej klasy realizować wybrane przez siebie i interesujące ich przedmioty.

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework