STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Kopalińskiego w Bielsku-Białej proponuje atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości swoich absolwentów.

Szkoła oferuje:

 1. zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną, anglojęzyczną kadrę nauczycielską,
 2. naukę historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii. geografii, wiedzy o kulturze oraz podstaw przedsiębiorczości w języku polskim i angielskim,
 3. rozszerzony program zajęć z języka angielskiego - 10 godzin tygodniowo,
 4. w trzyletnim cyklu kształcenia przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego:
 5. ćwiczenia i wykłady w języku angielskim m.in. z literatury powszechnej, historii sztuki, filozofii i kulturoznawstwa,
 6. wysoki poziom nauczania ułatwiający kontynuację nauki na studiach w kraju i za granicą (co roku 100% naszych absolwentów zdaje egzamin maturalny),
 7. wymiany międzynarodowe [więcej],
 8. model wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach,
 9. naukę w klasach kilkunastoosobowych,
 10. obowiązkową naukę drugiego języka obcego (do wyboru przez ucznia) – niemiecki, hiszpański, włoski lub francuski,
 11. fakultety z poszczególnych przedmiotów przygotowujące do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym [więcej]
 12. dla uczniów spoza Bielska-Białej możliwość zamieszkania w internacie,
 13. stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 14. nieodpłatną edukację dla finalistów szkolnego konkursu z języka angielskiego Linguist [więcej].

Uczniowie mają do dyspozycji:

 • sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • mobilny sprzęt komputerowy,
 • salę gimnastyczną i siłownię. 

Ponadto proponujemy:

 • letnie i zimowe obozy sportowe (m.in. żeglarski, narciarski),
 • możliwość nauki trzeciego języka obcego: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski,
 • w ramach wychowania fizycznego - zajęcia na basenie i lodowisku.
© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework