STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

Realizowany w szkole program nauczania języka angielskiego, oparty jest na zestawie materiałów dydaktycznych renomowanych wydawnictw: Longman, MacMillan, Cambridge, zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia dla dzieci dobrane są do wieku i etapu rozwoju dziecka. Są to przede wszystkim zabawy, śpiewanie piosenek, gry językowe, mini dialogi, nauka rozumienia ze słuchu z wykorzystaniem CD, programów multimedialnych oraz innych materiałów wizualnych, a także activities takich jak malowanki, wyklejanki, zabawy ruchowe, zabawy inscenizowane, wyliczanki, rymowanki, ćwiczenia na kartkach, zgadywanki.

Wspólna zabawa z rówieśnikami przy słuchaniu obcojęzycznych tekstów i piosenek pomaga w stymulacji rozwoju mózgu i zwiększa intelektualny potencjał dzieci.Dzięki takiemu przekazowi dzieci bez poczucia obowiązku przyswajają nowy język. Zaowocuje to trwalszym fundamentem pod kolejne etapy edukacji. Dodatkową zaletą nauki języka angielskiego w tak wczesnym wieku jest fakt, że dzieci charakteryzują się wyjątkową chłonnością umysłu oraz szczególną elastycznością narządów mowy. Wynika z tego, że im młodsze dziecko, tym łatwiej i bardziej naturalnie przychodzi mu przyswajanie języka obcego. Z wiekiem coraz trudniej o dobry akcent czy poprawność gramatyczną.

Nauka języka poprzez zabawę jest łatwą, a zarazem najlepszą i w pełni bezstresową metodą nauczania mówionego języka angielskiego. Dzieci bawiąc się, nieświadomie i bez zbędnego przymusu osłuchują się z językiem angielskim, akcentem, a także poznają nowe słowa czy też zdania. W ten sposób rozumieją język, a następnie – zachęcane przez nas i rodziców – zaczynają mówić.

Pracujemy w małych grupach, których zaletą jest możliwość poświęcenia dziecku większej uwagi oraz większa częstotliwość mówienia i wyrażania siebie.

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework