STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

We improve ourselves by victories over ourselves.
There must be contest, and we must win.
Edward Gibbon

 

Czym jest Linguist?

Linguist to konkurs języka angielskiego organizowany przez Dwujęzyczne Szkoły im. Władysława Kopalińskiego. Jego celem jest rozbudzanie wśród młodych ludzi zainteresowania językiem angielskim oraz kulturą i literaturą krajów, w których język ten jest obowiązującym. Dzięki Linguistowi uczniowie podnoszą swoje umiejętności językowe, wzbogacają słownictwo z różnych dziedzin, a także mają okazję spotkać się z rówieśnikami, porównując umiejętności i nawiązując nowe znajomości.

Dla kogo ten Linguist?

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów; dla tych z nich, którzy lubią język angielski, chętnie się go uczą, mają wiedzę i umiejętności niewykraczające poza podstawę programową, a jednocześnie chcą się sprawdzić w zakresie gramatyki, reagowania językowego, wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych oraz słownictwa z przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Zapraszamy ludzi otwartych, odważnych i chętnych na to, by Linguist stał się dla nich początkiem wyjątkowej przygody.

Co można wygrać?

Główną nagrodą w konkursie jest trzyletnie stypendium umożliwiające bezpłatną naukę w Dwujęzycznym Gimnazjum lub Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Kopalińskiego. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a prowadzący ich nauczyciele- zaświadczenia o przygotowaniu ucznia do konkursu. Konkurs pozwala na zdobycie wiedzy o własnych umiejętnościach oraz o poziomie używanego języka, często staje się pretekstem do dalszych, jeszcze bardziej poszerzonych „językowych penetracji”.

Kiedy odbywa się konkurs?

Linguist organizowany jest corocznie na przełomie maja i czerwca. Informacje o dacie i godzinie oraz szczegółowy regulamin rozsyłane są do szkół regionu bielskiego i okolic z prośbą, by dyrektorzy tychże zapoznali z nimi uczniów. Udzielane są także telefonicznie przez sekretariaty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Prosimy też o śledzenie Aktualności na stronie internetowej: www.kopalinski.edu.pl.

ARCHIWUM TESTÓW:

- Linguist 2017 dla uczniów gimnazjum
- Linguist 2016 dla uczniów gimnazjum
- Linguist 2015 dla uczniów gimnazjum
- Linguist 2014 dla uczniów gimnazjum
 

Zapraszamy do udziału!
Good luck!

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework