STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

 Szkoła oferuje:
 1. zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną, anglojęzyczną kadrę nauczycielską, 
 2. dwujęzyczną edukację wczesnoszkolną w klasach 1-3,
 3. w klasach 4-7 naukę matematyki, przyrody, geografii, plastyki, muzyki, informatyki, historii i WOS-u w języku polskim i angielskim,
 4. od klasy pierwszej rozszerzony program zajęć języka angielskiego - 7 godzin tygodniowo,
 5. w sześcioletnim cyklu nauczania przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge YLE z języka angielskiego [WIĘCEJ],
 6. wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami Sprawdzianu Szóstoklasisty oraz osiągnięciami w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 7. model wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach,
 8. od klasy pierwszej obowiązkowy drugi język obcy: francuski, niemiecki, hiszpański lub włoski,
 9. w klasach 4-7 możliwość nauki trzeciego języka obcego: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski,
 10. świetlicę w godz.: 7.00-16.30,
 11. opiekę wychowawcy, pedagoga szkolnego, logopedy i pielęgniarki,
 12. atrakcyjny program zajęć pozalekcyjnych:
  • w klasach 1-3: 
   • szachy, koło informatyczne, Akademia Młodych Odkrywców, koło taneczne, karate, zajęcia na basenie i lodowisku, gimnastyka korekcyjna, warsztaty twórcze, zadania domowe,
   • prowadzonych również w języku angielskim: rękodzieło, koło z native speakerem, koło muzyczne, warsztaty teatralne, International Traveller, Arts and Crafts, Reading Corner,
  • w klasach 4-7:
   • koło informatyczne, koło teatralne, koło ortograficzne, koło matematyczne, koło kreatywne, szkolny klub sportowy, zajęcia na lodowisku, rolki, zadania domowe, Koło Turystyczne KopalTrep,
   • koła prowadzone również w języku angielskim: koło naukowe, Akademia Młodych Odkrywców, Pen Friend, Know Britain.

Uczniowie mają do dyspozycji:

 • sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • mobilny sprzęt komputerowy,
 • salę gimnastyczną. 

Ponadto proponujemy:

 • w klasie I badanie logopedyczne i badanie przesiewowe pod kątem ryzyka dysleksji,
 • w klasie II cykl zajęć „Spójrz inaczej” prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • w klasie IV badania przesiewowe pod kątem dysleksji rozwojowej.
 • zimowe obozy sportowe,
 • półkolonie letnie,
 • wyjazdy na zieloną szkołę,
 • w ramach wychowania fizycznego w klasach 4-7 - zajęcia na basenie oraz aerobik.

 

Pierwsze lata życia to idealna pora, by nauczyć się większej liczby języków obcych. Zdolność nauczenia się języka w ciągu pierwszych lat życia świadczy o tym, że dzieci są lingwistycznymi geniuszami. Dlatego języków obcych należy uczyć najwcześniej jak to możliwe.

 
Wczesna edukacja języka obcego daje szansę na płynne nim posługiwanie się - jak native speaker, późniejsza powoduje większe problemy z opanowaniem akcentu, intonacji, a także z przyswojeniem struktur gramatycznych. Najbardziej efektywna jest nauka wypływająca z własnej chęci uczenia się; tworząc właściwe środowisko i dostarczając odpowiednich narzędzi, kształtujemy dzieci na entuzjastycznie nastawionych samouków, ludzi kontynuujących edukację przez całe życie.
 
Naszym celem jest zaszczepienie dzieciom radości uczenia się. Będzie ono skuteczniejsze, jeśli dziecko wzrasta w otoczeniu, które wspomaga jego naturalny rozwój. Nasza oferta programowa ma na celu wykorzystanie naturalnych uzdolnień dziecka do nauki języków obcych, zaszczepienie w nim radości uczenia się i wewnętrznej motywacji do samodzielnego odkrywania świata. Motywem przewodnim opracowanego przez nas programu nauczania zintegrowanego jest nauczanie dwujęzyczne: w języku polskim i angielskim, poprzez zabawę i naturalne wdrażanie anglojęzycznych zwrotów i słów w codziennej komunikacji. Dzięki temu dziecko stopniowo zaczyna swobodnie posługiwać się językiem angielskim - tak jak polskim - dla wyrażania swoich myśli, potrzeb i emocji. Proponując uczniom edukację dwujęzyczną, realizujemy podstawy programowe nauczania MEN, znacznie wzbogacone o treści anglojęzyczne autorskich programów nauczania naszych nauczycieli. 
© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework