STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

"Vive Moribus Praeteritis Loquere Verbis Praesentibus"
– "Żyj według starych obyczajów, mów językiem świata współczesnego"

Informacje ogólne

Szkoły imienia Władysława Kopalińskiego realizują kształcenie dwujęzyczne - większość przedmiotów prowadzona jest zarówno w języku polskim jak i angielskim. Są nimi (w zależności od typu szkoły):

 • edukacja wczesnoszkolna,
 • przyroda,
 • plastyka,
 • muzyka,
 • geografia,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • wiedza o kulturze.

W ramach lekcji języka polskiego we fragmentach czytane są w oryginale utwory Dickensa, Szekspira, Orwella, Conrada, Byrona oraz angielskie wersje powieści autorów takich jak Camus czy de Saint- Exupery. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających wykształcenie kierunkowe, którzy biegle posługują się językiem angielskim. Bardzo często mają oni doświadczenie w pracy pedagogicznej również za granicą, które wykorzystują przy wdrażaniu dwujęzyczności oraz przy organizowaniu różnorakich przedsięwzięć mających na celu popularyzowanie języka i kultury krajów anglosaskich.

Jak „działa” dwujęzyczność?

-czyli o różnych sposobach realizacji nauczania w dwu językach jednocześnie.

Szkoła Podstawowa

Nauczanie języka angielskiego odbywa się w wymiarze sześciu godzin tygodniowo; jedna z nich prowadzona jest przez native speakera, a jej treść koreluje z tematyką zajęć prowadzonych przez nauczyciela - anglistę. Ponadto język angielski obecny jest podczas większości prowadzonych w Szkole lekcji.

 1. Lekcje pozwalają uczniom utrwalić zdobytą już wiedzę i umiejętności oraz pozyskać nowe,
 2. W czasie lekcji przeprowadzane są krótkie „powtórki” zdobytych wiadomości prowadzone w języku angielskim,
 3. Na sprawdzianach z poszczególnych partii materiału pojawia się oddzielnie oceniana „część angielska” odwołująca się do zakresu materiału utrwalonego w tym języku przy realizacji danego działu, rozdziału, itp.
 4. Prezentacje i referaty przygotowywane przez uczniów realizowane są dwujęzycznie lub wyłącznie w języku angielskim,
 5. Lekcje wzbogacone są o multimedia i filmy lub ich fragmenty w języku angielskim,
 6. Szkoła przygotowuje do wszystkich typów egzaminów Cambridge. Współpraca z International House pozwala na organizowanie ich „na miejscu”, gdy zebrana zostaje odpowiednia liczba chętnych. Współpraca ta owocuje również obniżonymi kosztami egzaminów,
 7. Szkoła uczestniczy i zachęca uczniów do partycypowania w różnego rodzaju projektach międzynarodowych (Enter Your Future). Zapraszamy na lekcje i spotkania cudzoziemców, aby przybliżyli naszym uczniom reprezentowaną przez siebie różnorodność kulturową. Za każdym razem goście są pod dużym wrażeniem umiejętności językowych uczniów „Kopalińskiego”.
 8. Należy pamiętać, iż zgodnie z prawem oświatowym nie każdy temat czy zakres materiału może być realizowany dwujęzycznie. O sposobach realizacji materiału decyduje nauczyciel prowadzący dany przedmiot.

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

Nauczanie języka angielskiego realizowane jest w wymiarze sześciu godzin tygodniowo w Gimnazjum oraz dziesięciu (kl. I), i dziewięciu (kl. II, III) w Liceum. W ramach tych godzin realizowane są zajęcia z kulturoznawstwa krajów anglosaskich oraz zajęcia z native speakerem, których treść koreluje z tematyką prowadzoną przez nauczyciela - anglistę. Ponadto język angielski obecny jest podczas większości prowadzonych w Szkole lekcji.

 1. Lekcje pozwalają uczniom utrwalić zdobytą już wiedzę i umiejętności oraz pozyskać nowe,
 2. Na sprawdzianach z poszczególnych partii materiału pojawia się oddzielnie oceniana „część angielska” odwołująca się do zakresu materiału utrwalonego w tym języku przy realizacji danego działu, rozdziału, itp.
 3. Prezentacje i referaty przygotowywane przez uczniów realizowane są dwujęzycznie lub wyłącznie w języku angielskim. W tym języku realizowane są również gimnazjalne projekty edukacyjne, jeśli pozwala na to temat przedsięwzięcia.
 4. Lekcje wzbogacone są o multimedia i filmy lub ich fragmenty w języku angielskim. W starszych klasach uczniowie oglądają i recenzują filmy w oryginalnych wersjach językowych, czytają zagraniczne artykuły z zagranicznych czasopism i prasy fachowej, słuchają i tłumaczą teksty piosenek, itp.
 5. Wszyscy uczniowie naszego Gimnazjum chętnie (nawet, jeśli nie jest to dla nich obowiązkowe) przystępują do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Średni wynik w każdej sesji wynosi ok. 100%.
 6. Szkoła przygotowuje do wszystkich typów egzaminów Cambridge. Współpraca z International House pozwala na organizowanie ich „na miejscu”, gdy zebrana zostaje odpowiednia liczba chętnych. Współpraca ta owocuje również obniżonymi kosztami egzaminów. W każdej sesji nasi uczniowie z sukcesami przystępują do egzaminów FCE, CAE oraz CPE.
 7. W ramach zajęć podstaw przedsiębiorczości licealiści przygotowywani są do egzaminów Business English.
 8. Uczniowie Liceum przygotowywani są i z sukcesami zdają tzw. maturę dwujęzyczną z języka angielskiego- egzamin o poziomie porównywalnym z egzaminem CAE. Pozwala ona zarówno na udział w rekrutacji na uczelnie zagraniczne, które nasi abiturienci często wybierają, jak i na sukces w rekrutacji na najlepsze uczelnie w kraju, gdyż punkty z tego egzaminu są zazwyczaj bardzo korzystnie przez te uczelnie przeliczane. 
 9. Przygotowania do tzw. matury dwujęzycznej obejmują również treści poszczególnych przedmiotów prowadzonych dwujęzycznie. Uczniowie „Kopalińskiego” mogą w ramach egzaminu organizowanego przez CKE zdawać także biologię, historię, geografię, matematykę i inne przedmioty w języku angielskim. Wysokie wyniki tych egzaminów również ułatwiają starania o indeks.
 10. Uczniowie Gimnazjum przygotowywani są i z sukcesami przystępują do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Corocznie zdobywane tytuły LAURETA i FINALISTY ułatwiają im starania o miejsce w najlepszych szkołach średnich w kraju. 
 11. Wpisany już w tradycję „Kopalińskiego” Szkolny Koncert Talentów pozwala m. in. śpiewającym w języku Beatlesów „pokazać się” społeczności szkolnej, Nierzadko prezentują oni własne kompozycje. Równie chętnie sięgają po covery bardziej znanych artystów.
 12. Doskonałym „źródłem żywego języka” są wymiany międzynarodowe. Jeszcze zanim uczniowie wyjadą do swoich „hostów”, prowadzą z nimi korespondencję, zapoznając się z rodzinami, u których spędzą tydzień. Podczas pobytu posługują się wyłącznie językiem angielskim. Po powrocie najczęściej kontynuują znajomości przy pomocy choćby portali społecznościowych.
 13. Szkoła uczestniczy i zachęca uczniów do partycypowania w różnego rodzaju projektach międzynarodowych (Enter Your Future, PenFriends). Zapraszamy na lekcje i spotkania cudzoziemców, aby przybliżyli naszym uczniom reprezentowaną przez siebie różnorodność kulturową. Za każdym razem goście są pod dużym wrażeniem umiejętności językowych uczniów „Kopalińskiego”. 
© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework