STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

Szkoła Podstawowa

  • jednorazowa kwota wpisowego: 600 zł (nie podlega zwrotowi),
  • czesne: 600 zł - płatne przez 11 miesięcy w roku,
  • zniżki dla rodzeństw.
 
W ramach czesnego uczeń korzysta ze wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę w godz. 7.00–16.30: obowiązkowych, dodatkowych, świetlicowych, wyrównawczych, kół zainteresowań, gimnastyki korekcyjnej, zajęć z logopedą i rewalidacyjnych. Czesne nie obejmuje: zajęć na basenie i lodowisku (w klasach 1-3), nauki gry na gitarze, wyjść do teatru, kina, pracowni artystycznych itp., kosztów obiadów, opłat za wycieczki szkolne.
 

Gimnazjum / Liceum 

  • jednorazowa kwota wpisowego: 600 zł (nie podlega zwrotowi),
  • czesne: 460 zł - płatne przez 11 miesięcy w roku,
  • zniżki dla rodzeństw,
  • stypendia dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
  • nieodpłatna edukacja dla finalistów szkolnego konkursu z języka angielskiego "Linguist".

 

W ramach czesnego uczeń korzysta ze wszystkich zajęć obowiązkowych, dodatkowych, wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć wychowania fizycznego realizowanych na basenie i lodowisku oraz fakultetów z poszczególnych przedmiotów przygotowujących do matury w zakresie rozszerzonym.

 
Opłaty za edukację w szkole należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na konto szkoły:
ING Bank Śląski 33 1050 1070 1000 0022 7267 5568  
lub w kasie szkoły.
© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework