STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

TC4PI (Teacher Competences for Plurilingual Integration)- Kompetencje nauczycieli dla Różnojęzycznej Integracji- to projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku Białej oraz partnerskie instytucje w Turcji, Republice Czeskiej, Hiszpanii i na Litwie. Szkoły Kopalińskiego mają przyjemność uczestniczyć w pracach nad projektem, w ramach którego na przykład gościliśmy nauczycieli z Istambułu, Wilna i Usti nad Łabą w 2014r. W ramach tego projektu nauczyciele prowadzą zajęcia w szkołach partnerskich, przygotowują wspólne lekcje. Nasi nauczyciele mieli między innymi możliwość współpracowania z kolegami z Turcji, Litwy oraz Hiszpanii podczas wizyty w Wilnie w 2014r.

Pokłosiem projektu są między innymi:

  • Plurilingual Week (opisany szerzej w Aktualnościach),
  • udział w międzynarodowej wystawie „A Day in the Life of Plurilingualism),
  • wizyty gości ze szkół partnerskich oraz możliwość uczestnictwa w prowadzonych przez nich lekcjach.

Projekt ten stanowi odpowiedź na wymagania, jakie niesie XXI wiek czyli pojawienie się młodzieży z różnych kultur, wychowanej w różnych środowiskach językowych, z różnorodnym bagażem doświadczeń. Projekt TC4PI, kurs oraz zajęcia będące jego następstwem mają wspierać nauczycieli w nabywaniu kompetencji różnojęzycznych, ale także w promowaniu postaw tolerancji i integracji dla różnorodności.

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework