STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

Tradycją „Kopalińskiego” stały się coroczne wyjazdy za granicę w ramach wymian międzynarodowych. Cieszą się one niesłabnącą popularnością, a uczniowie, którzy raz biorą udział w tego typu przedsięwzięciu, chętnie wracają do znanych im już miejsc.

Gdzie byliśmy? Gdzie jeździmy?

Dzięki współpracy z partnerskimi szkołami byliśmy już w Hiszpanii i Walii, zapoznając się tym samym z lokalnymi zwyczajami, systemem oświaty, porównując style życia, sposoby spędzania wolnego czasu, itp. Na stałe współpracujemy z dwiema europejskimi placówkami: z Wilibald Gluck Gymnasium w Neumarkt (Bawaria) oraz RSG Tromp Meesters w Steenwijk (Holandia). Będąc w Niemczech, często spotykamy goszczących w tamtejszej szkole również w ramach wymian przedstawicieli innych krajów, dzięki czemu nasz pobyt w Neumarkt staje się jeszcze bardziej atrakcyjny. W Holandii zaś jesteśmy corocznie uczestnikami festiwalu młodzieży europejskiej, który współtworzymy wraz z młodymi gospodarzami oraz Włochami, Estończykami, Hiszpanami, Rumunami, Szwedami i Słowakami. Przez tydzień podzielona na międzynarodowe grupy młodzież debatuje nad ważnymi kwestiami społecznymi, gospodarczymi, itp., bawi się i integruje. A wszystko to oczywiście „po angielsku”.

Jak „to działa”?

Zasada jest bardzo prosta - chętni wyjeżdżają na tydzień do partnerskiej placówki. Tam pozostają pod opieką rodzin goszczących, z którymi spędzają weekendy i popołudnia dni roboczych, uczestnicząc w życiu rodzinnym, zwiedzając, często odwiedzając krewnych swoich gospodarzy. Co bardzo ważne, dzięki tego typu pobytowi nasi uczniowie poznają lokalną kuchnię i zwyczaje. Do południa uczestniczą w lekcjach lub realizują oddzielny program wymiany- wycieczki, konferencje, debaty. A wieczory…? Wszystko zależy od inwencji gospodarzy- kręgielnie, galerie handlowe, lodowiska, kawiarnie w okresie wymiany „mówią” wieloma językami. Podobnie rzecz ma się w Bielsku i okolicach podczas rewizyty, gdy kolorowe tłumy penetrują nasz region.

Jakie są korzyści z wymian?

Integracja, walka z uprzedzeniami i stereotypami, poznawanie nowych kultur, doskonalenie umiejętności językowych- to tylko niektóre z wymiernych korzyści, jakie dają tego typu wyjazdy. Najpełniej widać je jednak, gdy podczas pożegnania na policzkach pojawiają się łzy, gdy znajomość nie kończy się tuż po wymianie. Takie efekty przerastają najśmielsze nawet oczekiwania organizatorów i motywują do kolejnych wyjazdów.

 

 

 

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework